Ieder mens wil graag een goed leven. Een leven met familie, vrienden, een eigen (t)huis, leuk werk en voldoende vrije tijd. Hele gewone wensen, maar niet voor iedereen.

JouwPad-MijnZorg biedt ambulante begeleiding aan (jong) volwassenen met psychische of verstandelijke beperking.

Tevens hebben wij een aantal specialismes binnen onze onderneming. Met deze begeleiding kunnen we meer gericht inzetten op bepaalde hulpvragen.

 

Hieronder voorbeelden waar wij begeleiding bij bieden:

 • ondersteuning bij problemen die voortkomen uit PTSS & trauma;
 • ondersteuning bij problemen in de verslaving, GGZ & psychische problematiek;
 • ondersteuning bij beperkingen zoals autisme (ASS), HSP, ADHD, syndroom van down;
 • ondersteuning bij rouw en verlies;

 • ondersteuning bij problemen die voortkomen uit gedrag- en hechtingsproblematiek;

 • ondersteuning bij het opstellen van een signaleringsplan;
 • ondersteuning bij het ordenen en bijhouden van de (financiële) administratie;
 • ondersteuning bij het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk;
 • ondersteuning in het contact met officiële instanties;
 • ondersteuning bij het aanbrengen van structuur in het dagelijkse leven;
 • ondersteuning bij re-integratie.

 

Wij bieden begeleiding aan in de woon- en leefomgeving van jezelf. Dit kan bij jou in huis zijn, maar de begeleiding kan ook geboden worden tijdens bijvoorbeeld een wandeling in het park.


Onze manier van werken is oplossingsgericht, waarbij jij centraal staat. Ook vinden wij het belangrijk dat iedereen gelijk behandeld wordt en een eerlijke kans krijgt.